Välkommen till Norderöns Byaförening.

 

Norderön är den näst största ön i Storsjön, Jämtland och utgör en gammal kulturbygd. Enda förbindelsen med fastlandet är Vägverkets färjor eller isvägar.  Här bor ca 140 personer. Tidigare har jordbruk varit öbornas främsta försörjningskälla.  Idag är många små egenföretagare inom andra verksamheter och pendlar in till Östersund.

År 1438 skrevs Norderön-naerdrö.  Namnet har tolkats som gudinnan Njärds ö.  En annan tolkning och kanske den mest vanliga är att ön är uppkallad efter fornnordiske guden Njord, far till fruktbarhetens gud Frö som förmodligen gett namn till Frösön.

Inom Norderö församling har man anträffat och bevarat omkring 40 fornlämningar.  Ett tjugotal gravhögar från järnåldern ligger på ön.  Här finns också husgrunder, kokgropar och järnframställningsplatser.  Norderö kyrka som ligger mitt på ön är en liten kyrka som byggdes på 1100-talet.  I samband med renoveringar har många arkeologiska fynd gjorts.         

Byaföreningen är en ideell och opolitisk sammanslutning för Norderöns befolkning och personer med mark eller egendom på ön.  Byaföreningen verkar för gemensamma ställningstaganden i och för bygden och dess befolkning frågor och angelägenheter.

Byaföreningen äger tre fastigheter på ön. 

Det tidigare skolhuset hyr vi ut till Föräldrakooperativet Ö-barna.    

Midgården som används av bl.a. öns ungdomar och vid olika arrangemang som byn ordnar. Vi hyr ut den till fester, dop, bröllopsmiddagar, konferenser m.m.

Hembygdsgården används vid olika arrangemang som byn ordnar och den går också att hyra.

Byaföreningen sköter om Ångbåtsbryggan där många båtar lägger till.  Brygghuset som finns där är också är möjligt att hyra

 

Vill ni kontakta Norderöns byaförening för mer information eller hyra  lokal så skicka gärna ett e-mail eller ring.

                                                                                     Info:   070-6292368   Lars Erik Nilsson